Číslo 1/2008

Obsah:

Názov: Neistota merania a rozhodovacie procesy v metrológii

Autori: Ing. Ivan Mikulecký CSc., Prof. Ing. Rudolf Palenčár, CSc.

Rozsah: 5 strán

 

Názov: Informácia o vydaní novéhomedzinárodného metrologického slovníka ISO/IEC Guide 99/2007

Autori: Ing. Ivan Mikulecký, CSc., Ing. Peter Obdržálek

Rozsah: 6 strán

 

Názov: Metrológia v zdravotníctve

Autor: Ing. Miloš Ujlaky,

Rozsah: 6 strán

 

Názov: Informácia o výsledkoch Generálnej konferencie Metrickej konvencie

Autor: Ing. Jaroslav Boris

Rozsah: 27 strán

 

Názov: Očakávaný vývoj v SNAS

Autor: Ing. Jozef Obernauer

Rozsah: 6 strán

 

Názov: Nová Smernica o spotrebiteľsky balených výrobkoch

Autor: Ing. Peter Obdržálek,

Rozsah: 3 strany

 

Názov: Metrologické zabezpečenie pri preprave a skladovaní hlboko zmrazených potravín

Autori: Prof. Ing. Rudolf Palenčár, CSc., Ing. Václav Mitošinka

Rozsah: 7 strán

 

Názov: Označenie a značky na určených meradlách

Autori: Ing. Miroslava Benková, Ing. Ivan Mikulecký, CSc.

Rozsah: 10 strán

 

Kategórie