Číslo 2/2008

Obsah:

Názov: Novelizácia Zákona o metrológii

Autor: Ing. Jozef Orlovský

Rozsah: 6 strán

 

Názov: Cestné laserové rýchlomery

Autor: Ing. Peter Benkó, PhD.

Rozsah: 9 strán

 

Názov: Zaujímavé merania v netradičných oblastiach

Autor: RNDr. Ing. Ján Bartl, CSc.

Rozsah: 7 strán

 

Názov: K niektorým otázkam systému slovenskej metrológie

Autor: Ing. Igor Brezina

Rozsah: 9 strán

 

Kategórie