Císlo 2/2006

Obsah:

Názov: Aktuálne zmeny v metrologickej legislatíve

Autor: Ing. Peter Obdržálek

Rozsah: 7 strán

 

Názov: Úlohy notifikovaných osôb v smernici MID

Autori: RNDr. Anna Nemečková, Ing. Miroslava Benková, Ing. Stanislav Musil, CSc.

Rozsah: 13 strán

  

Názov: Ďalší vývoj systémov manažérstva kvality

Autori: prof. Ing. Matej Bílý, DrSc., doc. Ing. Jarmila Šalgovičová, CSc.

Rozsah: 11 strán

  

Názov: Systémy manažérstva meraní

Autor:Ing. Václav Mitošinka

Rozsah: 9 strán

 

Názov: Problematika metrologického zabezpečenia meradiel kvality elektrického napätia a ich používania v praxi

Autori: Ing. Marián Brúsil, Ing. Miroslava Bočkayová

Rozsah: 18 strán

  

Názov: Plánovanie a vyhodnocovanie medzilaboratórnych porovnávacích meraní

Autor: Ing. Ivan Chren

Rozsah: 7 strán

  

Názov: QDE alebo En ?

Autor: Ing. Ivan Mikulecký, CSc.

Rozsah: 4 strán

  

Názov: Skúsenosti z použitia QDE pri vyhodnotení porovnávacích meraní

Autor: RNDr. Peter Nemeček, CSc.

Rozsah: 4 strán

  

Názov: Organizovanie porovnávacích meraní

Autor: Ing. Karol Richter, CSc.

Rozsah: 9 strán

Kategórie